8.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8.Sınıflar Ünite Konuları | İlahi TV

8.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8.Sınıflar Ünite Konuları

29 Ocak 2012 Pazar |

8.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 8.Sınıflar Ünite Konuları

SINIF : 8
ÜNİTE :
KAZA VE KADER 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
2. Kader ve Evrendeki Yasalar
2.1. Fiziksel Yasalar
2.2. Biyolojik Yasalar
2.3. Toplumsal Yasalar
3. İnsan İradesi ve Kader
3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
3.2. İnsanın Çabası:Emek veRızık
3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
4. Allah'a Güvenmek (Tevekkül)
5. Ayete'l-Kürsi ve Anlamı

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

SINIF : 8
ÜNİTE : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
2. İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
3.1. Zekât Nedir?
3.2. Zekâtı Kimler Verir?
3.3. Zekât Nelerden Verilir?
3.4. Zekâtı Kimlere, Nasıl Vermeliyiz?
4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
5. Zekât ve Sadaka Verecek Duruma Gelmeye Çalışmalıyız
6. Yardımlaşma Kurumlarımız
7. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
8. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
9. Haccın İnsan Davranışlar Üzerindeki Etkisi
10. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

SINIF : 8
ÜNİTE : HZ. MUHAMMED'İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
3. Hz. Muhammed Hoşgörülüydü
4. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
5. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
6. Hz. Muhammed Merhametli ve Affediciydi
7. Hz. Muhammed Çalışmayı ve Yardımlaşmayı Severdi
8. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
9. Hz. Muhammed Zamanı İyi Değerlendirirdi
10. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
11. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler


SINIF : 8
ÜNİTE : İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
1. Din ve Din Anlayışı
2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
2.1. İnsan Unsuru
2.2. Toplumsal Değişim
3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
3.1. İnançla İlgili Yorumlar
3.2. Fıkhi Yorumlar
3.3. Tasavvufi Yorumlar
4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
5. Dinde Zorlama Yoktur


Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

SINIF : 8
ÜNİTE : DİN VE GÜZEL AHLAK
1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?
2. İslam'da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
2.1. Doğruluk
2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
2.3.Emaneti Korumak
2.4. Adaletli Olmak
2.5. Kardeşlik
2.6. Hoşgörü ve Bağışlama
2.7. Alçakgönüllülük (Tevazu)
2.8. Sözünde Durmak
2.9. Görgülü Olmak
2.10. İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek
2.11. Savurganlıktan Kaçınmak

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler


SINIF : 8
ÜNİTE : DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
2. Niçin Birden Çok Din Vardır?
3. Günümüzde Yaşayan Büyük Dinleri Tanıyalım
3.1. Hinduizm ve Budizm
3.2. Yahudilik
3.3. Hristiyanlık
3.4. İslam
4. Dinlerin ve İslam'ın Evrensel Öğütleri
4.1. Doğruluk
4.2. Temizlik
4.3. İyilik ve Yardımseverlik
4.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek
4.5. Hayvanlara İyi Davranmak
4.6. Çevreyi Korumak
4.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak
4.8. Başkalarına Zarar Vermemek
4.8.1. Öldürmemek
4.8.2. Hırsızlık Yapmamak
4.8.3. Yalancı Şahitlik Yapmamak
5. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

0 yorum:

Yorum Gönder