6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6.Sınıflar Ünite Konuları | İlahi TV

6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6.Sınıflar Ünite Konuları

29 Ocak 2012 Pazar |

6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6.Sınıflar Ünite Konuları

SINIF : 6
ÜNİTE : PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
1. Peygamber ve Peygamberlere İman
1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
1.2. Peygamberlerin Nitelikleri
1.2.1. Doğru Olmak
1.2.2. Güvenilir Olmak
1.2.3. Akıllı ve Zeki Olmak
1.2.4. Günah İşlemekten Kaçınmak
1.2.5. Allah'tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
1.3. Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler
1.4. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
2. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman
2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
2.2. İlahî Kitaplar
2.2.1. Tevrat
2.2.2. Zebur
2.2.3. İncil
2.2.4. Kur'an
3. Asr suresi ve Anlamı

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler


SINIF : 6
ÜNİTE : NAMAZ İBADETİ
1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
2. Namazın Şartlar
2.1. Namaza Hazırlık Şartlar
2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartlar
2.2. Namazın Kılınış Şartlar
3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
5. Cemaatle Namaz
6. Cuma Namazı
7. Teravih Namazı
8. Bayram Namazı
9. Cenaze Namazı
10.Namazı Bozan Durumlar
11. Namazın İnsana Kazandırdıkları
12. Kunut Duaları ve Anlamı

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

SINIF : 6
ÜNİTE : SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
1 .Hz. Muhammed'in Çağrısı: Mekke Dönemi
1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
1.2. Yakın Çevreye Çağrı
1.3. Çağrının Yaygınlaşması
1.4. Hicret Olayı
2. Hz. Muhammed'in Çağrısı: Medine Dönemi
2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
2.3. Toplumsal Barışın Kurulması
3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin Fethi
4. Veda Hutbesi
5. Hz. Muhammed'in Vefatı
6. Nasr Suresi ve Anlamı

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

SINIF : 6
ÜNİTE : KUR'AN-I KERİM'İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'an
2. Kur'an'ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
2.1. Kur'an'da, İnsan-Allah İlişkisi
2.2. Kur'an'da, İnsanın- İnsanla İlişkisi
2.3. Kur'an'da, İnsanın- Evrenle İlişkisi
2.4. Kur'an'da, Allah-Evren İlişkisi
3. Kur'an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

SINIF : 6
ÜNİTE : İSLAM'IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
1.Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
2. Gıybet ve İftira
3. Hırsızlık
4. Kıskançlık (Haset)
5. Alay Etmek
6. Büyüklenmek (Kibir)
7. Kötü Zanda Bulunmak
8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
9. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
10. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
11. Felak Suresi ve Anlamı

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

SINIF : 6
ÜNİTE : İSLAMİYET VE TÜRKLER 1. Türklerin Müslüman Oluşu
2. Türkler Arasında İslam'ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
2.1.EbuHanife
2.2. İmam Maturidî
2.3. Ahmet Yesevî
2.4. Yunus Emre
2.5. Ahi Evran
2.6. Hacı Bektaş Veli
2.7. Mevlânâ Celâleddin-i Rumi
3. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
4. Türklerin Bilime Katkıları
5. Türklerde Peygamber ve Ehlibeyt Sevgisi

Ayet-Hadis
Hazırlık Çalışmaları
Çalışma Kağıtları
Kavram Haritaları
Ders Notları
Kavramlar
Sorular
Kitaplar
Hikayeler
Resimler
Dualar
Web Siteleri
Şiirler
Haritalar
Çizim-Grafikler
Sunular
Oyunlar-Eğlence
Afişler
Ses-Müzik
Kurumlar
Gezi Mekanları
Filmler

0 yorum:

Yorum Gönder