40 kısa hadisi şerif | İlahi TV

40 kısa hadisi şerif

13 Nisan 2011 Çarşamba |


1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
2-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
3-Yessiru vela Tuassiru ve Beşşiru vela Teneffiru: Kolaylaştırınız
, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
6-El- Müslimu men selimennasu min lisanihi ve yedihi:
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
8-El cennetü tahte akdamül ümmühat : Cennet annelerin ayakları altındadır.

9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
19-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.
29-La zarara ve la zirara:
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.
35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

kısa 40 hadis

en kısa 40 hadis, kısa türkçe hadisler, kısa hadisi şerifler türkçe, kırk hadis kısa, kısa ve türkçe hadisi şerifler, türkçe 40 kısa hadis, kısa türkces ile beraber hadisler, 40 hadis i şerif türkçe açıklamaları, 40 kisa hadis türkcesi, 40 en kısa hadislerden, kısa 40 hadis türkçe, kisa turkce hadisi serifler , hadisi şeriflerin türkçesi, hadisi şerifler kısa

0 yorum:

Yorum Gönder